Hans Birnik
Handledning

Personalutveckling

Psykoterapi

Uppdragsgivare

Kontakt

 

Personalutveckling

Inriktningen här är att bidra till att personalgruppen/ arbetsgruppen ska utveckla sitt samarbete så att arbetsuppgifterna kan utföras på ett professionellt sätt.

Fokus är att stödja gruppen i att utveckla sin dynamik så att kreativiteten kommer till uttryck.

Jag kan även utarbeta utbildningar/kurser/konsultationer, kortare eller längre, inom nedanstående områden:

  • Handledarutbildning för skola, vård och omsorg
  • Gruppdynamik utifrån ett systemiskt perspektiv
  • Samtalsmetodik
  • Konflikthantering

Copyright Hans Birnik | 2011
Utvecklad av Licium